๑๐ วัน "

posted on 08 Feb 2010 20:03 by model2n

๐๘/๐๒/๒๕๕๓

 

 

 อีก สิบวัน

เท่านั้น ๆ  ไมมันเร็วเยี่ยง นี้

อีก สิบวันก็จะปัจฉิมแล้ว

 

ซื้ออะไรให้ ดี

 

 

นึก ๆ

 

นึก  ไม่ออก

 

- -||

 

 

 

 

.

 

 ..

 

...

 

เวลา ไม่เคยรอใคร จริงๆ ด้วย

ก็มีแต่คนนี่แหล ที่ยังคง   ร อ   !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ยังต้องเจอใครอีกมาก ..

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet