'ง ด

posted on 22 Jan 2010 20:54 by model2n

๒๑/๐๑/๒๕๕๓

งด !!

ซุ้ม มองไฮ

 มอง ไปที่ห้อง เครื่องเสียง

มา รร สาย *เดี่ยวเจอ

 คุย

 สบตา

เล่นเอ็ม ด้วย

 เก็บรูปไว้

คิด ...

* ไม่ นาน

Comment

Comment:

Tweet