'ทะ เล

posted on 25 Dec 2009 12:52 by model2n

Before New Year (๒๕๕๓)

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

 

 

...  ไปทะเ ล ๆ  ๆ  สาก !

 หาดหินงาม จังหวัด นครศรี ฯ(วันนี้ไม่มีคน สบายใจแรง อีกอย่างคือ เมร่อได้เต็มที่ !)

I :  มีพ่วงข้างต้องมัน แน่ ๆ 

 

สมาชิก พลอย เพชร(ย้อย) ออม เพชร(รี) ฟ้า กาน

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

Merry Christmas

Wish you have good year!!


big smile

#1 By Mayoiitingweii on 2009-12-25 13:42