Ew e ry 'เ ด

posted on 05 Dec 2009 23:06 by model2n

๐๕/๑๒/๒๕๕๒

* เปลี่ยนหัวเอม ใหม่

แม้เธออาจไม่ได้ตั้งใจ  แต่มันก้ทำให้เราคิด ไปเอง

 

 

 

 

 

 

อย่า ถาม

อย่า เจอ..

Comment

Comment:

Tweet