ปิ ด เทอม "Oct

posted on 07 Oct 2009 12:07 by model2n

ปิดเทอม ..ตุลา 52

น่าเบื่อ ๆ มาก ก

 

แต่ก้มีอะไรดี ๆ หลาย อย่าง

อ า ทิ ..

 

ม่ต้องโดนบัคับเรียนพิเศ ษ

ม่ต้องนั่งรถวันละ 2 ชม เพื่อไปในเมือง

ม่ต้องนั่งแก้ โอ วิชาเคมี (๕๕๕ +)

ม่ต้องทำรายงานตอนปิดเทอม

 

 

นั่งแต่หน้าคอม

 

 

รอ เมื่อไหร่จะเปิดเทอม

 

คิดถึงอาจารย์ แล้ว ว

 คิดถึงเพื่อน

คิดถึงรุ่นพี่

คิดถึงรุ่นน้อง

คิดถึงแม่ค้าในโรงอาหาร

คิดถึงนักการ ภารโรง

คิดถึงท่านยาม หน้าประตู

 

 

 

 

 

เซ้ง  ง ง ๆ

 โว้ย ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*รีบเปิดสิ มาย สะคู้ล

Comment

Comment:

Tweet